marți, 22 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 8284 ha
Intravilan: 150 ha
Extravilan: 8134 ha
Populatie: 2180
Gospodarii: 754
Nr. locuinte: 756
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Buchin, Prisian, Valea Timişului, Poiana, Lindenfeld
Asezarea geografica:
Comuna Buchin este aşezată în estul Banatului, la sud-est de oraşul Caransebeş
Coordonatele sale geografice sunt: 22,25° longitudine estică şi 45,3667° latitudine nordică.
Comuna Buchin se învecinează la nord cu Municipiul Caransebeş, spre est cu comuna Bolvaşniţa, spre sud cu comuna Bucoşniţa, iar spre vest cu comuna Păltiniş.
Comuna are 5 localităţi componente: Buchin - reşedinţă de comună şi satele Poiana, Prisian, Valea Timişului şi Lindenfeld ca localităţi componente.
Localitatea Buchin este amplasată la 48 de km de reşedinţa de judeţ, Municipiul Reşiţa.
Satele Componente şi Lindenfeld sunt legate de reşedinţa de comună prin drumul comunal DC13 la o distanţă de 8 km, respectiv 15 km.
Satul Prisian este legat de reşedinţa de comună prin drumul comunal DC12 la o distanţă de 0,4 km.
Satul Valea Timişului este legat de reşedinţa de comună prin drumul judeţean DJ608C şi drumul naţional DN6, la o distanţă de 2,4 km.
Activitati specifice zonei:
Creşterea animalelor
Agricultură
Apicultură
Pomicultură
Activitati economice principale:
Servicii
Comerţ
Industria prelucrării lemnului
Producţia de piese auto
Producţia de bobine şi acumulatori
Extracţia pietrişului şi nisipului
Extracţia granitului
Obiective turistice:
Traseul turistic Lindenfeld-Garana-Brebu
Sit arheologic "Rovina"
Pensiunea Biba în localitatea Poiana Buchin
Evenimente locale:
Nedeia sau "Ruga" în fiecare localitate aparţinătoare, conform hramurilor bisericeşti:
Biserica ortodoxă din Buchin "Naşterea Maicii Domnului - 8septembrie
Biserica ortodoxă din Prisian "Adormirea Maicii Domnului" - 15 august
Biserica Ortodoxă din Valea Timişului "Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanu" - 20 iulie
Biserica ortodoxă din Poiana "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel "- 29 iunie
Festivalul naţional de folclor "Ana Munteanu"
Facilitati oferite investitorilor:
Trend pozitiv privind dezvoltarea rurală la nivel de judeţ
Posibilităţi de dezvoltare a agricuturii, creşterea animalelor
Potenţial eolian
Potenţial de dezvoltare a silviculturii, industriei lemnului
Două cursuri de apă
Posibilităţi de arendare a terenurilor agriole cu productivitate mare
Posibilitate de construire a turbinelor eoliene
Vânătoare şi pescuit sportiv
Potenţial de dezvoltare a industriei materialelor de construcţii (balastiere) şi a industriei lemnului
Forţă de muncă ieftină şi facil de calificat
Infrastructură de acces foarte bună
Cablu TV, internet
Posibilităţi de accesare de fonduri comunitare şi guvernamentale.
Proiecte de investitii:
Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Buchin şi Prisian, judeţul Caraş-Severin
Execuţia lucărilor pentru construirea centrului de informare turistică pentru proiectul "Înfiinţare Centru local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în omuna Buchin, judeţul Caraş-Severin".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu